Jo també sóc un nou pobre (14)

Em dic Alex, tinc 33 anys i sóc un nou pobre. Vaig començar a treballar quan tenia 16 anys, compaginant els estudis de batxillerat i el treball, vaig acabar el 3r de BUP i amb 19 anys vaig aprendre l’ofici de matricer ensenyat pel meu avi matern que tenia un petit taller de matriceria i estampació metàl·lica. Vaig treballar amb ell fins que va morir l’any 2002, amb 22 anys vaig pensar que no estava preparat per ser empresari, així que vaig anar a treballar per una multinacional del sector. Hi vaig ser-hi dos anys en els quals vaig fer mèrits com inventar un sistema pneumàtic que aquesta empresa va patentar i que em va gratificar de forma minsa (perquè no dir-ho). L’últim any que vaig ser-hi em vaig convertir en pluriempleat; de 6h a 14h treballava en aquesta empresa i de 15h a 21h en una altra. A l’any 2004 obro la meva pròpia empresa dedicada a la matriceria, vaig treballar molt, amb molt poc capital, em vaig ajuntar i vaig tenir una filla. Vaig patentar accessoris metàl·lics, vaig ser proveïdor de les firmes mes importants de automoció. Fins aquí tot bé. Va venir la crisi el 2009, i a la vegada em vaig separar. Em vaig enfonsar. Problemes amb la meva exdona em van fer gastar els pocs diners que tenia en advocats i psicòlegs. I la conjuntura econòmica no em va permetre reaccionar. Per estar a prop de la meva filla vaig deixar perdre la empresa i amb ella el meu futur. Ara sóc assalariat. Tinc un bon sou, uns 2000 euros al mes, però tinc el sou embargat per deutes amb la seguretat social als quals els haig de sumar la manutenció de la meva filla i els crèdits que vaig demanar per l’empresa que ja no tinc, es pot dir que se’n va el 80% del sou. Visc amb la meva àvia i veig el futur molt negre, de fet, sempre havia estat una persona molt positiva i de cop, entre la economia, els jutges, i la exdona, sento que m’han donat una estocada de mort difícil de superar. Els pròxims deu anys pinten molt negre.

Traducción. [CAST]

Me llamo Alex, tengo 33 años y soy un nuevo pobre. Empecé a trabajar cuando tenía 16 años, compaginando los estudios de bachillerato y el trabajo, terminé el 3º de BUP y con 19 años aprendí el oficio de matricero enseñado por mi abuelo materno que tenía un pequeño taller de matricería y estampación metálica. Trabajé con él hasta que murió el año 2002, con 22 años pensé que no estaba preparado para ser empresario, así que fui a trabajar para una multinacional del sector. Estuve allí dos años en los que hice méritos como inventar un sistema neumático que esta empresa patentó y que me gratificó de forma escasa (porque no decirlo). El último año que estuve allí me convertí en pluriempleado; de 6h a 14h trabajaba en esta empresa y de 15h a 21h en otra. En el año 2004 abro mi propia empresa dedicada a la matricería, trabajé mucho, con muy poco capital, me junté y tuve una hija. Patenté accesorios metálicos, fui proveedor de las firmas más importantes de automoción. Hasta aquí todo bien. Vino la crisis en 2009, ya la vez me separé. Me hundí. Problemas con mi ex mujer me hicieron gastar el poco dinero que tenía en abogados y psicólogos. Y la coyuntura económica no me permitió reaccionar. Para estar cerca de mi hija dejé perder la empresa y con ella mi futuro. Ahora soy asalariado. Tengo un buen sueldo, unos 2.000 euros al mes, pero tengo el sueldo embargado por deudas con la seguridad social a las que les tengo que sumar la manutención de mi hija y los créditos que pedí para la empresa que ya no tengo, se puede decir que se va el 80% del sueldo. Vivo con mi abuela y veo el futuro muy negro, de hecho, siempre había sido una persona muy positiva y de golpe, entre la economía, los jueces y la ex mujer, siento que me han dado una estocada de muerte difícil de superar. Los próximos diez años pintan muy negro.

Publicat dins de Uncategorized | 6 comentaris

Jo també seré una nova pobra (13)

Em dic Irene Jerez, tinc 17 anys i seré una futura pobra. Ara per ara, em mantenen els pares, i els cangurs que m’he anat buscant, així que, més o menys vaig fent el dia a dia, amb austeritat, però vaig fent. Sóc de la generació que es mira el futur amb por, que no sap què respondre quan els hi pregunten pel seu futur laboral. Futur laboral? És una broma? Futur de què? Realment sóc escèptica respecte al fet que les coses millorin tal com s’estan intentant canviar, la mentalitat d’aquesta societat hauria de patir un gir de 180 graus per tal d’evitar que la meva generació sigui la generació sense feina, sense casa i sense una vida digna.

Porto poca experiència laboral, tot i que d’esforç i ganes no me’n falten. Els estudis els porto notablement bé, i tinc molta predisposició a aprendre coses noves i a formar-me a nivell personal i moral. I doncs? Anys enrere hagués confiat que amb el nivell educatiu, i amb la predisposició, trobaria feina fàcilment i del que a mi m’agradaria treballar. Ara, confio en alguna cosa? No, de fet, em costa confiar fins i tot en els consells que se’ns donen als centres educatius: que estudiï economia o administració d’empresa, que té sortida; que estudiï xinès, anglès, francès al màxim nivell i que sigui la millor en tot. Aquests consells a mi no em formen, no m’agraden. M’estan ensenyant a ser superior dins els estereotips capitalistes, dins el rànquing  i la lluita laboral. Però no ens ensenyen a ser cooperatius, a ser solidaris amb els altres “competidors” de la nostra generació. Em sento com un gladiador dins un circ romà, superant enemics amb els que he compartit vida, sobrevivint a molts combats, aferrant-me al sistema imposat pels de dalt, que se’m miren des de les grades i compten els segons que trigo en caure. Em fa por, el fet d’haver de trepitjar la resta per tal de trobar feina més endavant.

I és que he arribat a una conclusió un pèl dràstica… D’aquí a uns anys per a poder treballar ens haurem de barallar amb tot Déu, i haurem de triar: o ser pobres econòmicament, o ser pobres moralment. Així que pel que veig, de totes maneres, seré pobre.

Ens han ensenyat a competir entre nosaltres, primer per les notes i concursos durant la primària, per les beques a la ESO i el batxillerat … Em tocarà, no competir, matar per trobar feina? De veritat volem això? Nens que aprenguin a competir, a “triomfar”. Una societat que imposa la llei del més fort, és una societat desigual per norma, i ara mateix estem superant els límits.  I em fa por, perquè el filtre laboral és reduït, perquè, ara, treballar ja ha esdevingut un privilegi, doncs quan a mi em toqui fer un cop de cap (que no falta gaire) no vull saber que suposarà treballar. Arribarà un punt en el qual per a poder treballar haurem de pagar i tot. I em fa por, sí, perquè m’il·lusiona el futur, però no aquest futur. La meva generació, sense casa, sense feina… Vull que almenys mantingui la dignitat. I la moralitat d’ajudar-nos entre nosaltres, de negar-nos a trepitjar els altres per a tirar endavant.

Traducción. [CAST]

Me llamo Irene Jerez, tengo 17 años y seré una futura pobre. Hoy por hoy, me mantienen los padres, y los canguros que me he ido buscando, así que, más o menos voy haciendo en el día a día, con austeridad, pero voy haciendo. Soy de la generación que se mira el futuro con miedo, que no sabe qué responder cuando les preguntan por su futuro laboral. ¿Futuro laboral? ¿Es una broma? ¿Futuro de qué? Realmente soy escéptica respecto a que las cosas mejoren tal como se están intentando cambiar, la mentalidad de esta sociedad tendría que sufrir un giro de 180 grados para evitar que mi generación sea la generación sin trabajo, sin casa y sin una vida digna.

Llevo poca experiencia laboral, aunque de esfuerzo y ganas no me faltan. Los estudios los llevo notablemente bien, y tengo mucha predisposición a aprender cosas nuevas y a formarme a nivel personal y moral. ¿Y bien? Años atrás hubiera confiado en que con el nivel educativo, y con la predisposición, encontraría trabajo fácilmente y de lo que a mí me gustaría trabajar. Ahora, ¿confío en algo? No, de hecho, me cuesta confiar incluso en los consejos que nos dan a los centros educativos: que estudie economía o administración de empresa, que tiene salida; que estudie chino, inglés, francés al máximo nivel y que sea la mejor en todo. Estos consejos a mí no me forman, no me gustan. Me están enseñando a ser superior dentro de los estereotipos capitalistas, dentro del ranking y la lucha laboral. Pero no nos enseñan a ser cooperativos, a ser solidarios con los demás “competidores” de nuestra generación. Me siento como un gladiador en un circo romano, superando enemigos con los que he compartido vida, sobreviviendo a muchos combates, aferrándome al sistema impuesto por los de arriba, que me miran desde las gradas y cuentan los segundos que tardo en caer. Me da miedo, el hecho de tener que pisar el resto para encontrar empleo más adelante.

Y es que he llegado a una conclusión un tanto drástica… Dentro de unos años para poder trabajar nos tendremos que pelear con todo Dios, y tendremos que elegir: o ser pobres económicamente, o ser pobres moralmente. Así que por lo que veo, de todas formas, seré pobre.

Nos han enseñado a competir entre nosotros, primero por las notas y concursos durante la primaria, para las becas a la ESO y el bachillerato… ¿Me tocará, no competir sino matar para encontrar trabajo? ¿De verdad queremos esto? Niños que aprendan a competir, a “triunfar”. Una sociedad que impone la ley del más fuerte, es una sociedad desigual por norma, y ahora mismo estamos superando los límites. Y me da miedo, porque el filtro laboral es reducido, porque, ahora, trabajar ya se ha convertido en un privilegio, pues cuando a mí me toque hacer un cabezazo (que no falta mucho) no quiero saber que supondrá trabajar. Llegará un punto en el que para poder trabajar tendremos que pagar. Y me da miedo, sí, porque me ilusiona el futuro, pero no ese futuro. Mi generación, sin casa, sin trabajo… Quiero que al menos mantenga la dignidad. Y la moralidad de ayudarnos entre nosotros, de negarnos a pisar los otros para salir adelante.

 

Publicat dins de Uncategorized | 26 comentaris

Jo també sóc una nova pobra (12)

Fa temps que tinc aquesta certesa de que la meva generació, la dels ’80, som una generació perduda. Totes les nostres històries s’assemblen: feina precària (quan n’hi ha), pisos de tres habitacions on viuen sis, tornar a casa els pares, emigrar, buscar beques…

Em dic Neus Vinyallonga i tinc 24 anys. Sóc pobra i sóc mestra de professió, parlo anglès i alguna cosa de francès. M’agrada estudiar, bé, m’agrada aprendre.

Sóc inquieta de mena i vaig començar a treballar quan feia batxillerat, primer en un restaurant i després ja a la universitat i fora de casa els pares, feia mitja jornada en una botiga. Gràcies al magnífic sistema universitari vaig haver de deixar la feina per a poder fer les pràctiques i acabar la carrera, ningú va moure ni mig dit per a que pogués compaginar els estudis amb la feina. Però estava decidida a acabar els estudis  i vaig deixar la feina (inconscient de mi!). Nou mesos després, amb el títol de MEF a la mà, se’m va acabar l’atur i no tenia dret a cap prestació. A casa pagàvem 550 euros de lloguer, el meu home és mileurista, i jo no trobava feina de res. Així va anar passant el temps i jo em vaig anar enfonsant.

Vaig tocar fons al setembre. Vaig passar per consulta de psicòlegs i psiquiatres i mai n’acabava de sortir convençuda. I aleshores un dia ho vaig començar a entendre, no em podia sentir bé perquè el nivell de frustració al que havia arribat em superava, em sentia una inútil total perquè tot allò que jo havia d’aconseguir, estudiant i treballant dur tal i com havia fet, se n’havia anat en orris i jo depenia del sou del meu marit. I és que quan t’ho prenen tot, fins i tot et prenen les il·lusions.

Ara estic a punt d’acabar un màster que paguen els pares (si no, impossible). He trobat feina a 40km de casa, 14h a la setmana. No tinc clar que hi guanyi amb el sou, però m’ajuda a sentir-me millor.

El món de capitalisme salvatge en el que vivim ens arracona per donar més espai als rics que només fan que demanar paciència i esforç  per part dels qui no podem donar res més i mentrestant es neguen a eliminar els sous vitalicis milionaris als alts càrrecs. La classe política està podrida i cal que sapiguem assenyalar bé els culpables d’aquesta crisi.

 Traducción. [CAST]

Hace tiempo que tengo esta certeza de que mi generación, la de los ’80, somos una generación perdida. Todas nuestras historias se parecen: empleo precario (cuando los hay), pisos de tres habitaciones donde viven seis, volver a casa los padres, emigrar, buscar becas…

Me llamo Neus Vinyallonga y tengo 24 años. Soy pobre y soy maestra de profesión, hablo inglés y algo de francés. Me gusta estudiar, bueno, me gusta aprender.

Soy inquieta por naturaleza y empecé a trabajar cuando hacía bachillerato, primero en un restaurante y luego ya en la universidad y fuera de casa los padres, hacía media jornada en una tienda. Gracias al magnífico sistema universitario tuve que dejar el trabajo para poder hacer las prácticas y terminar la carrera, nadie movió ni medio dedo para que pudiera compaginar los estudios con el trabajo. Pero estaba decidida a terminar los estudios y dejé el trabajo (inconsciente de mí!). Nueve meses después, con el título de MEF en la mano, se me acabó el paro y no tenía derecho a ninguna prestación. En casa pagábamos 550 euros de alquiler, mi marido es mileurista, y yo no encontraba trabajo de nada. Así fue pasando el tiempo y yo me fui hundiendo.

Toqué fondo en septiembre. Pasé por consulta de psicólogos y psiquiatras y nunca acababa de salir convencida. Y entonces un día lo empecé a entender, no me podía sentir bien porque el nivel de frustración al que había llegado me superaba, me sentía una inútil total porque todo lo que yo tenía que conseguir, estudiando y trabajando duro tal y como había hecho, se había ido a pique y yo dependía del sueldo de mi marido. Y es que cuando te lo quitan todo, incluso te quitan las ilusiones.

Ahora estoy a punto de terminar un máster que pagan MIs padres (si no, imposible). He encontrado trabajo a 40km de casa, 14h a la semana. No tengo claro que gane con el sueldo, pero me ayuda a sentirme mejor.

El mundo de capitalismo salvaje en el que vivimos nos arrincona para dar más espacio a los ricos que no hacen más que pedir paciencia y esfuerzo por parte de quienes no podemos dar nada más y mientras tanto se niegan a eliminar los sueldos vitalicios millonarios a los altos cargos. La clase política está podrida y debemos saber señalar bien los culpables de esta crisis.

Publicat dins de Uncategorized | 20 comentaris

Yo también soy una nueva pobre (11)

Me llamo Gema, tengo 33 años (la edad de Cristo cuando ya había hecho el chasquido de dedos que cambiaría la historia; lo cual me da que pensar y, en términos de productividad, mis 33 son nulos). No tengo trabajo remunerado desde el 2010 y se me terminó el tratamiento paliativo del SEPE (supongo que más conocido por INEM) el año pasado. Eso significa que en mi tarjeta sanitaria vuelvo a aparecer como “beneficiaria de mi madre”; y con gran razón, porque sin su plus añadido a mis ahorros, no podría dar la talla como representante de vida “occidental” y “desarrollada”. Tengo una licenciatura y dos másters. He trabajado (entre otras cosas) limpiado habitaciones de hotel e investigando la producción de biogás por codigestión de residuos. Tengo suerte: no me vendieron el (legítimo) deseo de hipotecarme o comprarme un coche. Pero me vendieron la ilusión de poder comerme mi trocito de mundo…fue fácil, aquello tan sonoro de que con “estudios y esfuerzo todo lo que quieras se puede lograr” es difícil de poner a prueba con un análisis de mesura y prudencia, sobre todo cuando se está en la veintena. Aún sigo pensando en qué parte fallé; porque si atendemos a los mensajes subliminales que no bombardean, somos nosotros los que hemos fallado. Así que aquí estoy, perdida y cansada (lo cual no es muy halagüeño cuando uno anda perdido y debe seguir caminando o corriendo hasta encontrar un punto de referencia); y dándoos las gracias por este blog…porque la sabiduría popular sigue siendo generosa: “mal de muchos…”.

Solo una auto licencia para comentaros dos cosas: una, la gente que ya haya leído ‘Un mundo feliz’ de A. Huxley, que lo relea por favor, y la que no, que lo lea también por favor. La otra es un pregunta que me hago todos los días: ¿cómo han conseguido anularnos para actuar por aquello en que creemos (por libertad, por educación o por contexto histórico, eso da igual)? Cómo lo han hecho para que no hagamos nada siendo tantos?  Solo con una manifestación diaria de una hora, que nos quitaría una hora de búsqueda (y apuntando que no somos miles, somos millones) los resultados serían mejores que los que nos reportan todos los CVs enmohecidos en una base de datos, más aún los resultados serían sociales y no individuales… ¿cómo lo han conseguido?

Traducció. [CAT]

Em dic Gema, tinc 33 anys (l’edat de Crist quan ja havia fet l’espetec de dits que canviaria la història, la qual cosa em fa pensar i, en termes de productivitat, els meus 33 són nuls). No tinc treball remunerat des del 2010 i se’m va acabar el tractament pal·liatiu del SEPE (suposo que més conegut per INEM) l’any passat. Això significa que a la meva targeta sanitària torno a aparèixer com a “beneficiària de la meva mare”, i amb gran raó, perquè sense el seu plus afegit als meus estalvis, no podria donar la talla com a representant de vida “occidental” i “desenvolupada”. Tinc una llicenciatura i dos màsters. He treballat (entre altres coses) netejat habitacions d’hotel i investigant la producció de biogàs per codigestió de residus. Tinc sort: no em van vendre el (legítim) desig d’hipotecar-me o comprar-me un cotxe. Però em van vendre la il·lusió de poder menjar-me el meu trosset de món… va ser fàcil, allò tan sonor que amb “estudis i esforç tot el que vulguis es pot aconseguir” és difícil de posar a prova amb una anàlisi de mesura i prudència, sobretot quan s’està en la vintena. Encara segueixo pensant en quina part vaig fallar, perquè si atenem els missatges subliminals que ens bombardegen, som nosaltres els que hem fallat. Així que aquí estic, perduda i cansada (la qual cosa no és molt favorable quan un està perdut i ha de seguir caminant o corrent fins a trobar un punt de referència), i donant-vos les gràcies per aquest blog… perquè la saviesa popular continua sent generosa: “mal de molts…”.

Només una auto llicència per comentar-vos dues coses: una, la gent que ja hagi llegit ‘Un món feliç’ d’A. Huxley, que el rellegeixi si us plau, i la que no, llegiu-lo si us plau. L’altra és un pregunta que em faig cada dia: com han aconseguit anul·lar-nos per actuar per allò en què creiem (per llibertat, per educació o per context històric, això tant és)? Com ho han fet perquè no fem res sent tants? Només amb una manifestació diària d’una hora, que ens trauria una hora de recerca (i apuntant que no som milers, som milions) els resultats serien millors que els que ens reporten tots els CVs rovellats en una base de dades, més encara, els resultats serien socials i no individuals… com ho han aconseguit?

Publicat dins de Uncategorized | 17 comentaris

Jo també sóc un nou pobre (10)

Em dic Marc Bollo i tinc 24 anys, visc amb la meva mare en un pis de lloguer a Barcelona i actualment estic estudiant un cicle superior d’educació infantil. La meva intenció per l’any que ve és poder tornar a la universitat per fer magisteri. Enguany la meva nòmina és d’uns 500 euros al mes aproximadament. D’aquests 500 euros, una tercera part van destinats als estudis que he esmentat abans. Així, d’aquests menys de 500 euros li hem de restar la despesa cada cop més elevada i abusiva dels transports públics, la factura del mòbil (totalment imprescindible per la feina). Dit això, torno enrere en el temps, per explicar que fa uns 4 anys aproximadament vaig haver de deixar la universitat on estava cursant empresarials. Molts heu comentat que no podríeu fer el que feu si no fos per l’ajuda econòmica de les vostres famílies, en el meu cas aquesta ajuda econòmica no existeix ni ha existit, tot el contrari. Des de fa uns 4 anys gran part del meu sou va destinat a ajudar a pagar els deutes d’un pare que ens va abandonar i del qual fa vora uns 11 anys que no en sabem res d’ ell, més enllà que és viu però no cotitza en lloc i per aquesta raó ens toca pagar a ma mare i a mi els deutes. Uns deutes que si qualsevol banc actués de bona fe ja haguéssim arreglat.

En fi, la situació no és la millor donat el preu dels lloguers a l’actualitat i les retallades de sous que estan patint gran part dels treballadors d’aquest país (en el cas de la meva mare que és infermera). Si a tot això sumem que les universitats no posen res de part seva a l’hora de poder compatibilitzar la vida laboral (imprescindible per a mi) i la vida d’estudiant, acabem obtenint una incompatibilitat abismal. Ara em trobo davant la situació que és possible que l’any que ve no pugui ni tan sols matricular-me de nou per poder estudiar allò que vull i, a més a més, sento que des de la societat en la que vivim no es fa res per canviar la situació. Com bé ha dit algun company anteriorment, els rics són més rics i els pobres són més pobres. Jo no em queixo d’haver de fer equilibris cada final de mes amb la meva mare, el fet és que visc en un pis i tinc cada dia un plat a taula, però si la cosa no canvia no sé què pot passar a mig – llarg termini. Tinc la sensació que es té la consciència o la impressió que som o serem una generació perduda i que no es fa res destacable per solucionar-ho. Jo penso que som una generació plena de talent i capacitats per fer front a tot tipus d’obstacles, i veig d’una manera impotent com des del govern que suposadament ens representa no es fa res per canviar la situació i ens volen fer creure que a base de retallades tirarem endavant. Aquest sistema ens ha portat a la situació actual i ens volen fer creure que ells mateixos hi trauran. Davant d’aquesta situació, iniciatives com aquestes s’agraeixen, el gest, per petit que sembli, ajuda.

Traducción. [CAST]

Me llamo Marc Bollo y tengo 24 años, vivo con mi madre en un piso de alquiler en Barcelona y actualmente estoy estudiando un ciclo superior de educación infantil. Mi intención para el año que viene es poder volver a la universidad para hacer magisterio. Este año mi nómina es de unos 500 euros al mes aproximadamente. De estos 500 euros, una tercera parte van destinados a los estudios que he mencionado antes. Así, de estos menos de 500 euros le debemos restar el gasto cada vez más elevado y abusivo de los transportes públicos, la factura del móvil (totalmente imprescindible para el trabajo). Dicho esto, vuelvo atrás en el tiempo, para explicar que hace unos 4 años aproximadamente tuve que dejar la universidad donde estaba cursando empresariales. Muchos habéis comentado que no podría hacer lo que hacéis si no fuera por la ayuda económica de vuestras familias, en mi caso esta ayuda económica no existe ni ha existido, todo lo contrario. Desde hace unos 4 años gran parte de mi sueldo va destinado a ayudar a pagar las deudas de un padre que nos abandonó y del que hace cerca de 11 años que no sabemos nada de él, más allá de que está vivo pero no cotiza y por esta razón nos toca pagar a mi madre y a mí sus deudas. Unas deudas que si cualquier banco actuara de buena fe ya hubiéramos arreglado.

En fin, la situación no es la mejor dado el precio de los alquileres en la actualidad y los recortes de sueldos que están sufriendo gran parte de los trabajadores de este país (en el caso de mi madre que es enfermera). Si a todo esto sumamos que las universidades no ponen nada de su parte a la hora de poder compatibilizar la vida laboral (imprescindible para mí) y la vida de estudiante, acabamos obteniendo una incompatibilidad abismal. Ahora me encuentro ante la situación que es posible que el año que viene no pueda ni siquiera matricularme de nuevo para poder estudiar lo que quiero y, además, siento que desde la sociedad en la que vivimos no se hace nada para cambiar la situación. Como bien ha dicho algún compañero anteriormente, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Yo no me quejo de tener que hacer equilibrios cada fin de mes con mi madre, el hecho es que vivo en un piso y tengo cada día un plato en la mesa, pero si la cosa no cambia no sé qué puede pasar a medio – largo plazo. Tengo la sensación que se tiene la conciencia o la impresión de que somos o seremos una generación perdida y que no se hace nada destacable para solucionarlo. Yo pienso que somos una generación llena de talento y capacidades para hacer frente a todo tipo de obstáculos, y veo de una manera impotente como desde el gobierno que supuestamente nos representa no se hace nada para cambiar la situación y nos quieren hacer creer que a base de recortes saldremos adelante. Este sistema nos ha llevado a la situación actual y nos quieren hacer creer que ellos mismos nos sacarán de esta. Ante esta situación, iniciativas como estas se agradecen, el gesto, por pequeño que parezca, ayuda.

Publicat dins de Uncategorized | 11 comentaris

Yo también soy un nuevo pobre (9)

Me llamo Eduardo Gaete, soy un argentino casado y con dos hijas y vivo en Terrassa. Mi historia es como la de muchos tantos que emigraron de la Argentina para venir a la madre patria a forjarse un buen futuro y vivir la vida con un poco más de decencia que hace 13 años no había en la Argentina, y resulta que ahora estoy justo más o menos donde empecé, después de tantos años trabajando estoy en la calle y encima con una familia, dos hijas para darles de comer y vestirlas y dentro de poco hasta me veo sin casa donde vivir. Tanto mi mujer como yo estamos sin trabajo y con poca esperanza de conseguirlo, y por haber emigrado a buscarnos la vida en un mundo mejor, ahora estamos solos y sin familia que nos eche una mano en los momentos difíciles.
Estoy de acuerdo con que el problema es del sistema, mientras comenzaba el año 2000 el gobierno controlaba el aumento de sueldo pero se le olvidó controlar el precio de la vivienda y la entrada del euro. Con la entrada del euro todo se encareció muchísimo y el poder adquisitivo de la gente se vio afectado, pero lo que ha hecho el gobierno con los bancos y los poderosos de turno no tiene nombre. Entre ellos se lo guisaron y se lo comieron, aumentaron el precio de la vivienda sin control e hipotecaron a todo España, y es lógico que ahora todo el dinerito que la gente tenía para gastar en las tiendas y en los bares sólo se lo está ingresando al banco. Y es que hasta me imagino que todo esto ha sido orquestado para que sucediera, porque es la única manera de hundir a una sociedad, quitarles los derechos adquiridos y mantenerla bajo control.
Por un momento me gustaría imaginar que surgen nuevos líderes que quieran cambiar las cosas, pero cuando lo vemos con ojos de realidad vemos que esto es imposible a corto plazo, ya que los dos partidos políticos que hay ya lo tienen todo amañado, justicia incluida, por lo que no queda otra cosa que seguir arrastrándose porque mis hijas tienen que comer día a día…
Y es que yo lo arreglaba muy fácil, les obligaría a poner los precios de la vivienda en su lugar y en lugar de pagar 1000€ al mes de hipoteca, que sólo se pueda pagar el 30% de los ingresos que tenga la familia como mucho y el resto que se lo coman los culpables, que emitan bonos a muchos años y que luego dentro de treinta años se paguen con la venta de la vivienda en cuestión, pero de esta manera cada gasto volvería a su lugar y la gente volvería a tener dinero para gastar, ya veríais como se reactivaba la rueda productiva en pocos meses. Si la gente tiene para gastar dinero, entonces la cosa funciona, pero desde el momento en que nos han quitado todo el dinero la cadena se rompe: trabajadores a la calle, autónomos sin poder hacer nada, en fin cuando no hay dinero en la calle todo se muere, el trabajador no encuentra trabajo y el pequeño y mediano empresario o autónomo no puede vender sus servicios ni producir nada.

Traducció. [CAT]

Em dic Eduardo Gaete, sóc un argentí casat i amb dues filles i visc a Terrassa. La meva història és com la de molts tants que van emigrar de l’Argentina per venir a la mare pàtria a forjar-se un bon futur i viure la vida amb una mica més de decència que fa 13 anys no hi havia a l’Argentina, i resulta que ara estic justament més o menys on vaig començar, després de tants anys treballant sóc al carrer i a sobre amb una família, dues filles per donar-los de menjar i vestir-les i aviat fins i tot em veig sense casa on viure. Tant la meva dona com jo estem sense feina i amb poca esperança d’aconseguir, i per haver emigrat a buscar-nos la vida en un món millor, ara estem sols i sense família que ens doni un cop de mà en els moments difícils.
Estic d’acord que el problema és del sistema. Mentre començava l’any 2000 el govern controlava l’augment de sou però se li va oblidar controlar el preu de l’habitatge i l’entrada de l’euro. Amb l’entrada de l’euro tot es va encarir moltíssim i el poder adquisitiu de la gent es va veure afectat, però el que ha fet el govern amb els bancs i els poderosos de torn no té nom. Ells van augmentar el preu de l’habitatge sense control i van hipotecar tot Espanya i és lògic que ara tot el calerons que la gent tenia per gastar a les botigues i als bars només estant anat cap als bancs. I és que fins i tot m’imagino que tot això ha estat orquestrat perquè succeís, perquè és l’única manera d’enfonsar a una societat, eliminar els drets adquirits i mantenir-la sota control.
Per un moment m’agradaria imaginar que sorgeixen nous líders que vulguin canviar les coses, però quan ho veiem amb ulls de la realitat veiem que això és impossible a curt termini, ja que els dos partits polítics que hi ha ja ho tenen tot manegat, justícia inclosa, pel que no queda res més que seguir-me arrossegant perquè les meves filles puguin menjar dia a dia…
I és que jo ho arreglava molt fàcil, els obligaria a posar els preus de l’habitatge al seu lloc i en lloc de pagar 1000 € al mes d’hipoteca, que només es pugui pagar el 30% dels ingressos que tingui la família com a molt i la resta que s’ho mengin els culpables, que emetin bons a molts anys i que després d’aquí a trenta anys es paguin amb la venda de l’habitatge en qüestió, però d’aquesta manera cada despesa tornaria al seu lloc i la gent tornaria a tenir diners per gastar, ja veuríeu com es reactivava la roda productiva en pocs mesos. Si la gent té per gastar diners, llavors la cosa funciona, però des del moment en que ens han tret tots els diners la cadena es trenca: treballadors al carrer, autònoms sense poder fer res. Quan no hi ha diners al carrer tot es mor, el treballador no troba feina i el petit i mitjà empresari o autònom no pot vendre els seus serveis ni produir res.

Publicat dins de Uncategorized | 1 comentari

Yo también soy una nueva pobre (8)

Me llamo Nerea, tengo 26 años, con 15 me quedé huérfana de padre y mi madre esta enferma de EM. Con 16 años decidí empezar a buscarme la vida porque no soportaba vivir en mi pueblo ya que no veía futuro más allá de trabajar en el campo. Me independicé y empecé a estudiar y trabajar, me saqué el bachillerato mientras trabajaba en una tienda por las tardes. A los 18 empecé a trabajar también en un pub los fines de semana, para así poder ahorrar para la universidad, todo esto pagando piso, gastos, comida, libros,transportes, etc. Conseguí sacarme el bachiller y empezar psicología, con 20 años, a los 22 se me acabó la paga de orfandad y tuve que empezar a trabajar para seguir pagando la universidad, y alquilaba una habitación en un piso y como no tenía contrato y cobraba 600 euros al mes no tenía derecho a beca, así que al 3 año me tocó dejar de estudiar y pasarme por la UNED. Así podía trabajar y estudiar. Justo cuando hice el cambio empezó la crisis y la notaría en la que trabajaba bajó su trabajo al 50% así que redujeron plantilla y aún siendo fija me despidieron. Desde entonces he estado trabajando en lo que me ha salido con contratos temporales, por obra y servicio, etc. Tuve que dejar de estudiar por no poder pagarlo. Ahora mismo estoy en el paro, alquilando una habitación en un piso con 4 personas, 2 perros y un gato (me sale barato) e intentando encontrar trabajo pero si no me sale nada en 3 meses se me acaba el paro y me tocará volver con mi madre, ya que al no tener hijos no tengo derecho a ayudas… 10 años luchando por salir adelante y ahora me veo que me hundo.

Traducció. [CAT]

Em dic Nerea, tinc 26 anys, amb 15 em vaig quedar òrfena de pare i la meva mare està malalta d’EM. Amb 16 anys vaig decidir començar a buscar-me la vida perquè no suportava viure al meu poble ja que no veia futur més enllà de treballar al camp. Em vaig independitzar i vaig començar a estudiar i treballar, em vaig treure el batxillerat mentre treballava en una botiga a les tardes. Als 18 vaig començar a treballar també en un pub els caps de setmana, per així poder estalviar per pagar la universitat, tot això pagant pis, despeses, menjar, llibres, transports, etc. Vaig aconseguir treure el batxiller i començar psicologia, amb 20 anys, als 22 es va acabar la paga d’orfandat i vaig haver de començar a treballar per seguir pagant la universitat, i llogava una habitació en un pis i com no tenia contracte i cobrava 600 euros al mes no tenia dret a beca, així que als 3 any em va tocar deixar d’estudiar i passar-me per la UNED. Així podia treballar i estudiar. Just quan vaig fer el canvi va començar la crisi i la notaria en què treballava va baixar el seu treball al 50% així que van reduir plantilla i tot i ser fixa em van acomiadar. Des de llavors he estat treballant en el que m’ha sortit amb contractes temporals, per obra i servei, etc. Vaig haver de deixar d’estudiar per no poder pagar-ho. Ara mateix estic a l’atur, llogant una habitació en un pis amb 4 persones, 2 gossos i un gat (em surt barat) i intentant trobar feina però si no em surt res en 3 mesos se m’acaba l’atur i em tocarà tornar amb la meva mare, ja que sense fills no tinc dret a ajudes… 10 anys lluitant per tirar endavant i ara em veig que m’enfonso.

Publicat dins de Uncategorized | 8 comentaris